สำหรับ คนไข้ที่กำลัง สนใจใน การจัดฟัน
มาดู อธิบาย 7 ขั้นตอนในการจัดฟัน กัน คะ

 

ขั้นตอนการจัดฟัน ที่ คลินิกจัดฟันเชียงใหม่ โดยทั่วไป มีรายละเอียด ดังนี้คะ


1.นัดหมายปรึกษาทันตแพทย์ เพื่อวางแผนการจัดฟัน โดยทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันเชียงใหม่จะให้คำแนะนำ ตรวจสภาพฟัน เพื่อดูว่าคนไข้มีความจำเป็นจะต้องจัดฟันหรือไม่ ข้อควรปฏิบัติ การดูแลในระหว่างจัดฟัน รวมถึงพูดคุยรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมด


2.ทันตแพทย์จัดฟัน จะพิมพ์ปากทำแบบจำลองฟัน เพื่อดูการสบฟัน โครงสร้างฟัน

3.เอกซเรย์ฟัน เพื่อดูลักษณะกระดูกขากรรไกร เอ็กซเรย์กะโหลกศรีษะและใบหน้า รวมทั้งถ่ายภาพ เพื่อให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนในช่องปาก และนำข้อมูลทั้งหมดไปใช้ในการวางแผนการรักษาในการจัดฟัน ซึ่งปัจจุบัน มีเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอรืที่ทันสมัย ให้รายะเอียดที่ชัดเจน และ แม่นยำ มากกว่าเดิม


4.ทำการเคลียร์ช่องปากให้เรียบร้อย เช่น การขูดหินปูน การอุดฟัน รักษารากฟันและการถอนฟัน บางเคสอาจจะต้องผ่าฟันคุด เพราะถ้าได้ติดเครื่องมือจัดฟันไป ต้องทำการอุดฟัน หรือ ทำการรักษาฟันใดๆ จะทำให้การรักษานั้นยุ่งยาก


5.ทำการติดเครื่องมือจัดฟันและนัดหมายมาพบหมอจัดฟันเชียงใหม่เดือนละครั้ง เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและเปลี่ยนเครื่องมือ / ยางดึงฟัน   ในขั้นตอนนี้คนไข้ควรจะต้องมาให้ตรงตามนัด เพื่อให้แผนการรักษาไม่คลาดเคลื่อน และได้ผลที่ดีที่สุด และ ไม่เสียเวลานานในการจัดฟัน


6.ในระหว่างนี้ คนไข้ต้องหมั่นดูแลรักษาและแปรงฟันให้สะอาดเป็นพิเศษ และขูดหินปูนเป็นประจำ ทุกๆ 6 เดือน


7.หลังจัดฟันเสร็จและถอดเครื่องมือแล้ว ทันตแพทย์จัดฟันเชียงใหม่จะให้ใส่รีเทนเนอร์ เพื่อคงสภาพตำแหน่งของฟันหลังการถอดลวดจัดฟันแล้ว ซึ่งคนไข้จะต้องใส่ต่อเนื่องไปตามคำแนะนำของทันตแพทย์อย่างเคร่งครัด

 

7 ขั้นตอนในการจัดฟัน โดย คลินิกจัดฟันเชียงใหม่