ทำฟันเด็ก

เด็กเกิดมาใหม่นั้นเราไม่สามารถที่จะกำหนดได้ว่าเราอยากที่จะให้เด็กคนนั้นมีรูปร่างหน้าตาหรืออวัยวะส่วนใดเป็นอย่างไหรบ้าง โดยเฉพาะเรื่องของช่องปากที่จะพบว่าเกิดปัญหากับเด็กเกิดใหม่อยู่เป็นประจำ แต่สมัยนี้เมื่อความก้าวหน้าในวงการแพทย์เดินทางมาถึงเราสามารถแก้ปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้ โดยใช้การรักษาฟันเด็กเข้ามาเป็นตัวช่วยซึ่งก็จะสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาที่ติดตัวมาแต่กำเนิดของเด็กแต่ละคนได้ทำให้เด็กดูดีและทำให้เขารู้สึกว่าไม่ได้มีปมด้อยในชีวิต

       การดูแลรักษาช่องปากในเด็กนั้นควรจะเริ่มตั้งแต่เนิ้นๆ หรือทำตั้งแต่แรกเกิดเลยได้ก็จะยิ่งดีมากๆโดยการดูแลฟันของเด็กนั้นเราสามารถที่จะทำได้หลายรายการด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น การขัดฟัน และ เคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์การเคลือบหลุมร่องฟันป้องกันฟันผุการอุดฟันน้ำนมการทำครอบฟันเด็ก เป็นต้น โดยเมื่อเด็กอายุได้ประมาณสองขวบเขาก็จะเริ่มให้ความร่วมมือในการดูแลรักษาสุขภาพของช่องปากเพิ่มมากยิ่งขึ้น การรักษาฟันเด็กตั้งแต่ช่วงเล็กๆนั้นจะเป็นการแก้ปัญหาและการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับฟัน ทำให้รอยยิ้มที่สดใสของเด็กๆกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่ง ทำให้เด็กเกิดความมั่นใจในตัวเองไม่ถูกเพื่อนล้อเพราะว่าเด็กๆนั้นจะมีปัญหาเรื่องของการพูดจาล้อกันค่อนข้างมาก นอกจากนั้นการให้ความสำคัญในเรื่องของฟันหรือช่องปากนั้นก็จะทำให้เด็กนั้นตะหนักถึงความสำคัญของการรักษาความสะอาด ตั้งแต่เด็กและจะลดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตลงได้อีกมาก เพราะส่วนมากแล้วปัญหาเรื่องฟันของเด็กนั้นก็เกิดมาจากการที่ไม่ใส่ใจและรักษาสุขภาพของฟันและช่องปากเป็นปัญหาหลักอยู่แล้ว

       การรักษาฟันเด็กนั้นคงจะต้องเป็นเรื่องที่ผู้ปกครองต้องให้ความสำคัญมากเป็นเรื่องลำดับต้นๆเพราะว่าถ้าเด็กไม่ดูแลรักษาสุขภาพของฟันแล้วละก็ปัญหาใหญ่เกี่ยวกับฟันก็จะตามมาอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น ฟันผุ ฟันเหลืองคราบหินปูน และอีกมากมาย และการแก้ไขนั้นย่อมที่จะยากกว่าการป้องกันเสมอ