คนไข้หลายๆท่าน อาจจะเคยได้ยินถึงคำว่า รากฟันเทียม หรือ Dental Implant กันมาบ้างแล้ว หลายท่านอาจจะยังสงสัยว่า รากฟันเทียมคืออะไร วันนี้จะมาอธิบาย ถึงรากฟันเทียม ให้หายข้องใจ (อาจจะไม่มากแต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างนะคะ)

ทันตกรรมรากเทียม

ทันตกรรมรากเทียม (Dental lmpant) คืออะไร? คือ วิทยาการที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติสร้างขึ้นมาเพื่อเลียนแบบให้มีลักษณะแลกการทำหน้าที่ใกล้เคียงกับฟันธรรมชาติมากที่สุดโดยทันตแพทย์ จะทำการฝังรากเทียมลงบนกระดูกขากรรไกร เพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

รากฟันเทียม เชียงใหม่

รากเทียม มีองค์ประกอบหลักดังนี้

1.    ตัวรากเทียม (lmplant/Fixture)  คือส่วนที่ถูกฝังเข้าไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อทำหน้าที่เป็นรากของฟันปลอม ที่ทำจากวัสดุไททาเนียมที่ออกแบบให้มีรูปร่างพื้นผิว และการใช้งานเพื่อทดแทนรากฟันธรรมชาติ ซึ่งได้รับการวิจัยไม่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาต่อต้านจากร่างกาย หรือเกิดผลข้างเคียงใดๆ

2.    ตัวแกนฟันปลอม(Abutment) ที่ทำจากวัสดุไททาเนียมเพื่อสวมเข้ากับตัวรากเทียม

3.   น๊อตยึดแกนฟันปลอม (Screw) ทำหน้าที่ยึดแกนฟันปลอมเข้ากับรากเทียม ทำจากวัสดุไททาเนียมเช่นกัน

4.   ตัวฟันปลอม หรือครอบฟัน (Crown) อยู่ด้านบนของเหงือก ซึ่งทำจากเซรามิค (Porcelain) ที่มีรูปร่างและลักษณะเหมือนฟันธรรมชาติ

ิการปลูกกระดูกสำหรับรากฟันเทียม

กรณีกระดูกมีปริมาณ และคุณภาพเพียงพอ

ที่จะรองรับรากเทียม ก็สามารถฝังตัวรากเทียม และใช้เวลาในการรอเพื่อให้รากเทียมยึดติดกับกระดูกขากรรไกรได้ดี ประมาณ 3-6 เดือน สำหรับฟันบน และ2-3 เดือน สำหรับฟันล่าง

กรณีกระดูกขากรรไกรมีปริมาณและคุณภาพไม่เพียงพอ

ทันตแพทย์อาจต้องมีการปลูกกระดูก ด้วยเครื่องมือเฉพาะทางด้านศัลยกรรมกระดูก ก่อนการทำการฝังรากเทียม