ภายในช่องปากคือแหล่งสะสมของเชื้อแบคทีเรียจำนวนมาก มีต้นเหตุมาจากเศษอาหารที่เรารับประทานเข้าไป โดยเฉพาะอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรต เมื่อถูกย่อยสลายจะกลายเป็นน้ำตาลที่เกาะอยู่ตามซอกฟัน เพดานปาก กระพุ้งแก้มและส่วนต่างๆ น้ำตาลเหล่านี้เป็นแหล่งอาหารชั้นดีของเชื้อแบคทีเรียที่จะส่งผลให้มันสามารถแพร่กระจายเจริญเติบโต กลายเป็นคราบแผ่นฟิล์มเกาะอยู่บนผิวฟัน หากแปรงฟันไม่ดีพอ ปฏิกิริยาเคมีที่เชื้อแบคทีเรียปล่อยออกมาก็จะผสมรวมกับเศษอาหารต่างๆ กลายเป็นคราบหินปูนที่จะนำมาซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคเหงือกต่อไป

โรคเหงือกอักเสบ ทำฟันเชียงใหม่

 

สาเหตุของการเกิดโรคเหงือกอักเสบ
โรคเหงือกอักเสบไม่ใช่โรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของเหงือกแต่อย่างใด ส่วนใหญ่จะพบจากการถูกทำลายของเชื้อแบคทีเรีย กลายเป็นคราบพลัคเกาะรวมตัวกันหนามากขึ้น หากไม่ทำการแปรงฟันให้ถูกวิธี คราบพลัคบางส่วนจะหลงเหลืออยู่และก่อตัวกลายเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการอักเสบของเหงือก มีผลกระทบโดยตรงต่อกระดูกฟัน ทำให้เหงือกไม่สามารถเกาะยึดกับฟันได้ดี หากไม่ทำการรักษาโดยด่วน อาการจะรุนแรงมากขึ้น ตามมาด้วยการเกิดโรคปริทันต์อักเสบและสูญเสยฟันซี่นั้นไปในที่สุด

สาเหตุการเกิกโรคเหงือก

 

ระดับความรุนแรงของการเกิดโรคเหงือกอักเสบ
โรคเหงือกอักเสบเริ่มต้นจากคราบพลัคดังที่กล่าวไป ในช่วงแรกคราบสกปรกเหล่านี้จะเกาะอยู่ตามซอกฟันที่เข้าถึงได้ยาก โดยเฉพาะด้านในของฟัน ซึ่งแปรงสีฟันไม่สามารถซอกซอนเข้าไปถึงได้หรือการใช้ไหมขัดฟันได้ไม่ดีพอ สารพิษที่ถูกปล่อยออกมาจะทำให้เหงือกเกิดการระคายเคือง จนเกิดการอักเสบ ตัวเหงือกจะมีลักษณะแดงบวม บางครั้งจะพบเลือดออกในขณะแปรงฟัน หรือเมื่อเคี้ยวอาหารที่มีความเหนียว ในระยะนี้ถือว่ายังไม่อันตรายมากนัก หากรู้ตัวและเข้ารับการรักษา สภาพของเหงือกและฟันก็จะสามารถกลับมาเป็นปกติได้ดังเดิมอีกครั้ง แต่ถ้าหากละเลยและทิ้งเอาไว้จนเข้าสู่ระยะต่อไป คือระยะเยื่อหุ้มเหงือกเริ่มมีการอักเสบลุกลามเพิ่มขึ้นมาแล้ว เนื้อเยื่อของเหงือกบางส่วนถูกทำลายไปพร้อมๆ กับกระดูกฟัน ส่งผลให้การยึดตัวของแหงือกไม่เหมือนเดิม มีโอกาสที่ฟันซี่นั้นๆ จะหลุดออกไปได้ง่าย สังเกตได้ว่าซี่ฟันจะเริ่มยาวมากขึ้นเนื่องจากเหงือกย่นตัวลงไม่เกาะติดกับผิวฟันเหมือนเคย ปัญหาที่ตามมายังทำให้เศษอาหารต่างๆ เข้าไปติดในร่องเหงือกได้ง่ายอีกด้วย

หลังจากระยะนี้เป็นต้นไป จะเข้าสู่ระยะสุดท้ายของความรุนแรง ตัวกระดูกฟันและเหงือกถูกทำลายไปอย่างสิ้นเชิงและไม่สามารถรักษากลับมาให้เป็นปกติได้อีก สังเกตได้ว่าฟันในช่วงนี้จะมีโพรงลึกซึ่งเกิดจากการกัดกร่อนของคราบพลัค เหงือกบวมแดงมาก และมีเลือดออกอยู่ตลอดเวลาแม้ไม่ใช่ช่วงขณะแปรงฟัน บางรายยังพบว่ามีหนองซึมผ่านออกมาด้วย ฟันเริ่มโยกคลอน จนทำให้การบดเคี้ยวอาหารไม่สามารถทำได้เต็มที่ การรักษาจึงมีเพียงสองทางเลือกคือการดูสภาพความรุนแรงของฟันที่ถูกทำลาย หากต้องการรักษเอาไว้จะต้องใช้เวลานานและมีโอกาสกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมได้น้อยมาก ส่วนใหญ่แพทย์จึงตัดสินใจถอนฟันซี่นั้นๆ ออกไป

 

ขั้นตอนในการดูแลรักษาโรคเหงือกอย่างถูกวิธี
เมื่อพบสัญญาณของการเกิดโรคเหงือก ในเบื้องต้นคือเหงือกบวมแดง เมื่อเอามือจับจะรู้สึกนิ่มและเปื่อย มีอาการเลือดออกในขณะแปรงฟัน พบคราบหินปูนเกาะอยู่ระวังซอกเหงือกและฟัน เหล่านี้ถือว่ายังอยู่ในขั้นที่สามารถดูแลได้ด้วยตัวเองคือการแปรงฟันอย่างถูกวิธีร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันเพื่อกำจัดเอาคราบพลัคออกไปให้ได้มากที่สุด ส่วนคนที่มีคราบหินปูนก็ควรเข้ารับการกำจัดโดยทันตแพทย์ ซึ่งมันไม่สามารถหลุดออกไปได้ด้วยตัวเอง สภาพของเหงือกหลังจากการดูแลเป็นอย่างดีแล้วก็จะค่อยๆ ฟื้นตัวกลับมาแนบชิดกับฟันและสามารถใช้งานได้อย่างเป็นปกติดังเดิม ส่วนในกรณีอื่นๆ ที่มีความรุนแรงมากขึ้นก็ควรเข้ารับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างถูกต้อง

ปัญหาโรคเหงือกอักเสบไม่ใช่เรื่องเล็กๆ ที่ควรมองข้าม เพราะมันคือ สัญญาณอันตรายที่จะเข้าไปทำลายสุขภาพภายในช่องปาก และอาจจะลุกลามจนส่งผลกระทบต่อการบดเคี้ยวอาหารและกลิ่นปากอันไม่พึงประสงค์อีกด้วย

คลินิกทำฟัน เชียงใหม่